GÅNG

Naiskävelijöiden 100-Klubi
Huippu-Urheilu-Uutiset on kilpakävelyn virallinen tiedotuslehti! Lisätietoa saat klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.


 image

VÄLKOMMEN!

Välkommen till sidan för tävlingsgång i Finland.

 image

NYHETER

Engelsmännen kommer till karnevalen i år igen.Tidigare vistelserna har varit positiva, mycket givande åt båda parterna. De internationella gäster kommer med sig nya ideer och möjligheter. Det är ett fint tillfälle att lära sig nytt om tävlingsgång och språket har alldrig varit ett hinder.

Finska idrottsförbund(SUL) och karnevalarrangerare önskar de uttländska gästerna välkomna!

 image

KONTAKT UPPGIFTER

Marko Kivimäki, email: rockhill(at)netikka.fi


ink cartridge